Regulamin sklepu

Informacje o oferowanych przez sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane są na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r. poz. 683) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017 r., poz. 459).

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu jest firma ITMORE Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Jana Kochanowskiego 6A/4, kod pocztowy 83-000, NIP: 604-016-90-91, REGON: 363691046.
 2. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://www.profesjonalne-gadzety.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Wszystkie ceny podane w serwisie wyrażone są w Złotych Polskich lub EURO (w zależności od wybranej opcji) i wyświetlane są z podziałem na ceny netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które ponosi Klient (chyba, że opis towaru lub warunki sprzedaży, np. określona promocja, stanowią inaczej).
 4. Złożenie zamówienia w sklepie Profesjonalne Gadżety oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Sklep Profesjonalne Gadżety umożliwia płatności w trzech dostępnych wariantach:
  • przelew bankowy
  • Dotpay

ZAKUPY / ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu, mailowo na adres bok@profesjonalne-gadzety.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 731 38 30 38.
 2. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie kliknięcie przycisku “Przejdź do realizacji zamówienia” oraz zatwierdzenie poprzez przycisk “Potwierdzam zamówienie” na końcu procesu zamawiania.
 3. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24h na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00. 
 4. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego. W przypadku chęci rejestracji wymaga się podania adresu E-mail oraz ustawienia hasła dostępowego do konta. Po zarejestrowaniu Klienta tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia oraz historii zamówień.
 5. Klient w każdej chwili może zrezygnować z posiadania konta w sklepie poprzez jego usunięcie lub wysłanie na adres bok@profesjonalne-gadzety.pl informacji o chęci zamknięcia konta.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość z podsumowaniem zamówienia.
 7. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego przycisku “Potwierdzam zamówienie”. Jest to równoznaczne ze złożeniem zamówienia i potwierdzeniem chęci jego opłacenia (zarówno w przypadku płatności przelewem z góry jak i w przypadku płatności przy odbiorze). Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
 8. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznego lub mailowego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie przesyłana do klienta drogą elektroniczną w celu jej potwierdzenia i zaakceptowania. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeśli po otrzymaniu wymaganych informacji Kupujący potwierdzi w wiadomości zwrotnej zaakceptowanie treści umowy (np. przesyłając wiadomość o treści “Akceptuję warunki umowy” lub “Potwierdzam zamówienie”).
 9. Czas realizacji zamówienia na towary bez zdobienia to 2 do 4 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia na towary ze zdobieniem to 5 do 10 dni roboczych. W przypadku dłuższego czasu realizacji zamówienia stosowna informacja przekazywana jest klientowi przed złożeniem zamówienia w celu zaakceptowania. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji, jeśli wydłużenie czasu realizacji nastąpi z przyczyn od nas niezależnych (np. kolejka na drukarni lub nagromadzenie bardzo dużej ilości zamówień w krótkim przedziale czasowym). O wszelkich wydłużeniach czasu realizacji zamówienia niezwłocznie poinformujemy Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
 10. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu otrzymania przelewu (zaksięgowania wpłaty) do wysłania przesyłki do Klienta w przypadku płatności z góry oraz od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia (wzór dokumentu - pisemne potwierdzenie zamówienia z płatnością przy odbiorze) do wysłania przesyłki do klienta w przypadku płatności przy odbiorze.
 11. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w przepisach prawa polskiego, m.in. w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2017 r. poz. 683).
 12. Do każdego zamówienia dołączana jest Faktura VAT (lub Faktura Imienna).
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

WYSYŁKA

 1. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
 2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 3. Czas dostawy to 1 do 2 dni roboczych. W przypadku wydłużenia terminu dostawy Kupujący jest o tym informowany w trybie natychmiastowym i ustalany jest kolejny termin dostawy.
 4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi:
  a) przesyłka kurierska 18,00 zł netto (22,14 zł brutto) (niezależnie od ilości zamówionego towaru, nie dotyczy wysyłki ceramiki)
  b) wysyłka ceramiki (dodatkowo zabezpieczona paczka):
  - do 100 szt. kubków - koszt 50 zł netto
  - 100-250 szt. kubków - koszt 75 zł netto (1/2 palety)
  - 250-1080 szt. kubków - koszt 110 zł netto (1 paleta)
 5. Dostawa odbywa się w godzinach 8:00 - 17:00, jednak dokładny czas dostarczenia przesyłki może być uzależniony od godzin pracy oraz trasy Firmy Kurierskiej.
 6. W przypadku zamówień przekraczających kwotę 1 000,00 zł netto koszt wysyłki pokrywany jest przez Sklep Profesjonalne Gadżety.
 7. W przypadku podania błędnego adresu doręczenia przez Klienta Sklep nalicza ponowną opłatę w celu powtórnego wysłania przesyłki pod prawidłowy adres.
 8. Sklep prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru w siedzibie firmy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. W momencie rozpatrywania reklamacji liczy się data przesłania oświadczenia.
 2. Powyższy punkt nie dotyczy przedmiotów objętych znakowaniem zgodnym ze złożonym zamówieniem (wyłączając przypadki błędnego zrobienia), ze względu na fakt, że przedmioty objęte spersonalizowanym znakowaniem nie nadają się do powtórnej sprzedaży.
 3. Odstąpienie od umowy dokonywane jest poprzez złożenie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza i wysłanie go dowolnym kanałem komunikacji pisemnej (np. poczta tradycyjna na adres biura lub poczta elektroniczna e-mail). W wiadomości zwrotnej niezwłocznie przesyłane jest Konsumentowi potwierdzenie odebrania Oświadczenia oraz informacje dotyczące procesu odstąpienia od umowy zakupu.
 4. Formularz Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu można pobrać tutaj - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towar zwracany jest do Sklepu na koszt Konsumenta.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ewentualnych wad zakupionego towaru.
 7. Sklep Profesjonalne Gadżety w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zakupu zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot dokonywany jest poprzez przelew środków na wskazany przez Konsumenta rachunekbankowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu dla towarów o łącznej wartości przekraczającej 500,00 zł netto sklep wstrzymuje się z wykonaniem przelewu zwrotnego do momentu otrzymania towaru lub dostarczenia przez kupującego dowodu nadania przesyłki.
 9. Sklep Profesjonalne Gadżety nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

REKLAMACJE

 1. W momencie gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) należy go odesłać na adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu towaru i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołaczenie do przesyłki kopii dowodu zakupu pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 2. Zwroty oraz przesyłki wysyłane na koszt Sklepu Profesjonalne Gadżety nie będą przyjmowane (z wyjątkiem szczególnych przypadków ustalonych wcześniej z Konsumentem).
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (stwierdzenia wad towaru) klient może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia jego ceny. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku niezwłocznej wymiany towaru na nowy bądź usunięcia wad towaru i odesłania do Klienta. Ograniczenie to nie ma miejsca, jeśli wada zgłaszana jest po raz kolejny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych jest ITMORE Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Jana Kochanowskiego 6A/4, kod pocztowy 83-000, NIP: 604- 016-90-91, REGON: 36369104600000.
 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest Klient lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta.
 3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również do żądania ich usunięcia z bazy danych.
 5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać:
  • Przeglądarkę internetową - Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 / Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 / Opera w wersji nie starszej niż 2 / Chrome
  • Włączoną obsługę JavaScript
  • Włączoną obsługę Cookies
 6. O każdej zmianie w Regulaminie Właściciel sklepu poinformuje niezwłocznie wszystkich zarejestrowanych użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.
 7. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 731 38 30 38 bądź mailowy: bok@profesjonalne-gadzety.pl.

Polityka Prywatności Sklepu Profesjonalne Gadżety

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych zebranych w ramach sklepu Profesjonalne Gadżety jest ITMORE Sp. z o.o.:

adres: ul. Kochanowskiego 6A/4. 83-000 Pruszcz Gdański
NIP: 604-016-90-91
telefon: +48 58 732 74 64
email: bok@profesjonalne-gadzety.pl

ITMORE Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Spółka ITMORE przechowuje Twoje dane wyłącznie w konkretnych. wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Sklep internetowy Profesjonalne Gadżety przetwarza dane osobowe w celu realizacji sprzedaży. Dane osobowe przechowywane są do czasu realizacji sprzedaży oraz przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

W przypadku uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będa przetwarzane do czasu odwołania zgody. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 RODO oraz art. 5 ust. 1 pkt e) RODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W SKLEPIE PROFESJONALNE GADŻETY

Firma ITMORE w ramach sklepu Profesjonalne Gadżety przetwarza następujące dane osobowe:

 • Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
 • W przypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie Konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

SKĄD POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Spółka ITMORE przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z publicznych innych źródeł zgodnie z prawem np. rejestry KRS.

KTO POSIADA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do danych osobowych, w niezbędnym zakresie, mają wyłącznie upoważnieni przez ITMORE pracownicy firmy.

W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez ITMORE odbiorcom poza strukturę organizacji.

Odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu ITMORE, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy
 2. podmioty, którym ITMORE powierzyło przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów
 3. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne
 4. podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (OSOBA FIZYCZNA)

 • przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 • masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • masz prawo do otrzymania od ITMORE kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo czytelnym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. Kopia danych osobowych zostanie przekazana w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia prośby,
 • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie.
 • masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
 • badania cech zachowań odwiedzających stronę Sklepu Internetowego poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im spersonalizowanych promocji.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko tego Sklepu Internetowego.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

informujemy, iż pod adresem http://wc.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań wynikających z Internetowej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.