Regulamin sklepu

Informacje o oferowanych przez sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane są na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r. poz. 683) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017 r., poz. 459).

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu jest firma ITMORE Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Jana Kochanowskiego 6A/4, kod pocztowy 83-000, NIP: 604-016-90-91, REGON: 363691046.
 2. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://www.profesjonalne-gadzety.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Wszystkie ceny podane w serwisie wyrażone są w Złotych Polskich lub EURO (w zależności od wybranej opcji) i wyświetlane są z podziałem na ceny netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które ponosi Klient (chyba, że opis towaru lub warunki sprzedaży, np. określona promocja, stanowią inaczej).
 4. Złożenie zamówienia w sklepie Profesjonalne Gadżety oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Sklep Profesjonalne Gadżety umożliwia płatności w trzech dostępnych wariantach:
  • przelew bankowy
  • Dotpay

ZAKUPY / ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu, mailowo na adres bok@profesjonalne-gadzety.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 731 38 30 38.
 2. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie kliknięcie przycisku “Przejdź do realizacji zamówienia” oraz zatwierdzenie poprzez przycisk “Potwierdzam zamówienie” na końcu procesu zamawiania.
 3. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24h na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00. Zamówienia złożone do godziny 13:00 realizowane są tego samego dnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 4. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego. W przypadku chęci rejestracji wymaga się podania adresu E-mail oraz ustawienia hasła dostępowego do konta. Po zarejestrowaniu Klienta tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia oraz historii zamówień.
 5. Klient w każdej chwili może zrezygnować z posiadania konta w sklepie poprzez jego usunięcie lub wysłanie na adres bok@profesjonalne-gadzety.pl informacji o chęci zamknięcia konta.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość z podsumowaniem zamówienia.
 7. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem następuje w momencie kliknięcia przez Kupującego przycisku “Potwierdzam zamówienie”. Jest to równoznaczne ze złożeniem zamówienia i potwierdzeniem chęci jego opłacenia (zarówno w przypadku płatności przelewem z góry jak i w przypadku płatności przy odbiorze). Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
 8. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznego lub mailowego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie przesyłana do klienta drogą elektroniczną w celu jej potwierdzenia i zaakceptowania. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeśli po otrzymaniu wymaganych informacji Kupujący potwierdzi w wiadomości zwrotnej zaakceptowanie treści umowy (np. przesyłając wiadomość o treści “Akceptuję warunki umowy” lub “Potwierdzam zamówienie”).
 9. Czas realizacji zamówienia na towary bez zdobienia to 2 do 4 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia na towary ze zdobieniem to 5 do 9 dni roboczych. W przypadku dłuższego czasu realizacji zamówienia stosowna informacja przekazywana jest klientowi przed złożeniem zamówienia w celu zaakceptowania. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji, jeśli wydłużenie czasu realizacji nastąpi z przyczyn od nas niezależnych (np. kolejka na drukarni lub nagromadzenie bardzo dużej ilości zamówień w krótkim przedziale czasowym). O wszelkich wydłużeniach czasu realizacji zamówienia niezwłocznie poinformujemy Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
 10. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu otrzymania przelewu (zaksięgowania wpłaty) do wysłania przesyłki do Klienta w przypadku płatności z góry oraz od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia (wzór dokumentu - pisemne potwierdzenie zamówienia z płatnością przy odbiorze) do wysłania przesyłki do klienta w przypadku płatności przy odbiorze.
 11. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w przepisach prawa polskiego, m.in. w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2017 r. poz. 683).
 12. Do każdego zamówienia dołączana jest Faktura VAT (lub Faktura Imienna).
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

WYSYŁKA

 1. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
 2. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 3. Czas dostawy to 1 do 2 dni roboczych. W przypadku wydłużenia terminu dostawy Kupujący jest o tym informowany w trybie natychmiastowym i ustalany jest kolejny termin dostawy.
 4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od ilości zamówionego towaru):
  • 18,00 zł netto (22,14 zł brutto) dla zamówień płatnych przelewem z góry,
 5. Dostawa odbywa się w godzinach 8:00 - 17:00, jednak dokładny czas dostarczenia przesyłki może być uzależniony od godzin pracy oraz trasy Firmy Kurierskiej.
 6. W przypadku zamówień przekraczających kwotę 1 000,00 zł netto koszt wysyłki pokrywany jest przez Sklep Profesjonalne Gadżety.
 7. W przypadku podania błędnego adresu doręczenia przez Klienta Sklep nalicza ponowną opłatę w celu powtórnego wysłania przesyłki pod prawidłowy adres.
 8. Sklep prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru w siedzibie firmy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. W momencie rozpatrywania reklamacji liczy się data przesłania oświadczenia.
 2. Powyższy punkt nie dotyczy przedmiotów objętych znakowaniem zgodnym ze złożonym zamówieniem (wyłączając przypadki błędnego zrobienia), ze względu na fakt, że przedmioty objęte spersonalizowanym znakowaniem nie nadają się do powtórnej sprzedaży.
 3. Odstąpienie od umowy dokonywane jest poprzez złożenie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza i wysłanie go dowolnym kanałem komunikacji pisemnej (np. poczta tradycyjna na adres biura lub poczta elektroniczna e-mail). W wiadomości zwrotnej niezwłocznie przesyłane jest Konsumentowi potwierdzenie odebrania Oświadczenia oraz informacje dotyczące procesu odstąpienia od umowy zakupu.
 4. Formularz Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu można pobrać tutaj - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towar zwracany jest do Sklepu na koszt Konsumenta.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ewentualnych wad zakupionego towaru.
 7. Sklep Profesjonalne Gadżety w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zakupu zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot dokonywany jest poprzez przelew środków na wskazany przez Konsumenta rachunekbankowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu dla towarów o łącznej wartości przekraczającej 500,00 zł netto sklep wstrzymuje się z wykonaniem przelewu zwrotnego do momentu otrzymania towaru lub dostarczenia przez kupującego dowodu nadania przesyłki.
 9. Sklep Profesjonalne Gadżety nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

REKLAMACJE

 1. W momencie gdy dostarczony towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) należy go odesłać na adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu towaru i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołaczenie do przesyłki kopii dowodu zakupu pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 2. Zwroty oraz przesyłki wysyłane na koszt Sklepu Profesjonalne Gadżety nie będą przyjmowane (z wyjątkiem szczególnych przypadków ustalonych wcześniej z Konsumentem).
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (stwierdzenia wad towaru) klient może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia jego ceny. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku niezwłocznej wymiany towaru na nowy bądź usunięcia wad towaru i odesłania do Klienta. Ograniczenie to nie ma miejsca, jeśli wada zgłaszana jest po raz kolejny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych jest ITMORE Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Jana Kochanowskiego 6A/4, kod pocztowy 83-000, NIP: 604- 016-90-91, REGON: 36369104600000.
 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest Klient lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta.
 3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również do żądania ich usunięcia z bazy danych.
 5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać:
  • Przeglądarkę internetową - Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 / Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 / Opera w wersji nie starszej niż 2 / Chrome
  • Włączoną obsługę JavaScript
  • Włączoną obsługę Cookies
 6. O każdej zmianie w Regulaminie Właściciel sklepu poinformuje niezwłocznie wszystkich zarejestrowanych użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.
 7. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 731 38 30 38 bądź mailowy: bok@profesjonalne-gadzety.pl.

Polityka Prywatności Sklepu Profesjonalne Gadżety

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest ITMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (adres siedziby oraz korespondencyjny - ul. Jana Kochanowskiego 6A/4, 83-000 Pruszcz Gdański) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600881; Sąd Rejonowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy; NIP 604-016-90-91; REGON 363691046; adres poczty elektronicznej spółki: biuro@itmore.pl, adres poczty elektronicznej sklepu: bok@profesjonalne-gadzety.pl - zwana dalej “Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2016 r., poz 1030 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbieranie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną przez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

 • General Logistics System Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie (ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki), KRS 0000005009.
 • UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 1 / 3, 01-222 Warszawa), KRS 0000036680.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania przez Klienta płatności za jego pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w sklepie jest system Dotpay obsługiwany przez:

 • Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, www.dotpay.pl , tel.: +48 12 688 26 00, fax: +48 12 688 26 99, NIP 634-26-61-860, Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł., Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 296790

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W przypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie Konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie Umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów Sprzedażowych, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

Zgodnie z art. 23 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne m.in., gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie jej danych, lub gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w punktach powyżej. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, których jej dotyczą zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, niesprawdzone lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższych punktach można korzystać z opcji w ramach Konta, lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: bok@profesjonalne-gadzety.pl albo pisemnie na adres Administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko tego Sklepu Internetowego.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

informujemy, iż pod adresem http://wc.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań wynikających z Internetowej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.